Ansvarig öppna data
Response by National Board of Forensic Medicine to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej, Här kommer svar på de frågor som du har ställt till Rättsmedicinalverket. I nuläget överväger vi att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta me...
Upphandlingsplan
Response by National Board of Forensic Medicine to PublicInsight on .

Information not held.

Hej!   Vi har ingen upphandlingsplan att skicka ej heller någon på vår webbsida.   Vänlig hälsning   Birgitta Nilsson Upphandlare,huvudko...
Hej, bifogar begärd handling. En beskrivning av allmänna handlingar enligt OSL 4 kap. 2 § finns inte upprättad.   Med vänlig hälsning   Jonas...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?