överklaganden KK22.324
Request sent to Nyköping Municipality by Mario Miletić on .

Awaiting response.

Hej! Jag vill be dig lämna information om inlämnade överklaganden/rättsförhandlingar avseende beslutsdagarienummer KK22.324 (samma nummer och liknand...
Ett delvis svar
Response by Nyköping Municipality to Mario Miletić on .

Awaiting classification.

Hej, Som kommunen uppfattar din fråga undrar du varför kommunen inte har meddelat beslutet till övriga sökande till tjänsten. Ett beslut så som detta...
Anställningsbeslut
Response by Nyköping Municipality to Mario Miletić on .

Partially successful.

Hej, Bilägger beslut i aktuellt ärende. Hälsningar Nyköpings Kommun | 611 83 Nyköping vxl 0155-24 80 00 | [e-postadress] www.nykoping.se facebook.c...
Hej!   Bifogat finns begärd handling.   Vänliga hälsningar   Sara Stribe Pavell  | Enhetschef Bibliotek Kultur och bibliotek | Division Nä...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Nyköping Municipality to Christoph Andersson on .

Partially successful.

Hej! De polisrapporter (kopior) som förvaras i stadsarkivet hör i huvudsak till enskilda ärenden inom det sociala området, exempelvis barnavårds- ell...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Nyköping Municipality to William on .

Successful.

Hej   Här kommer begärd kontoplan, se bifogat.   Hälsningar Liz Walldén       Liz Walldén| Redovisningsekonom | Ekonomiavdelningen N...
Hej! Se bifogat för Budget 2022 med planår 2023-24 samt siffror i Excel. Återkom om du har ytterligare frågor! Vänligen, Emma Emma Ehrenkrona | Co...
Upphandlingsplan Nyköping
Response by Nyköping Municipality to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, Jag kommer att hantera denna begäran men jag behöver lite mer info för att förstå helt vad det är som efterfrågas. I Nyköpings kommun skickas e...
Hej   Här kommer en aktuell lagersaldolista gällande det skyddsmaterial som fanns tillgängligt under maj 2020 och som fanns lagerlagt i vårt Nödla...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?