Freedom of Information requests made using this site

Nobody has made any Freedom of Information requests to Nämnden för prövning av oredlighet i forskning using this site yet.