Ansvarig öppna data
Response by National Audit Office to Axel Magnusson on .

Partially successful.

Hej Riksrevisionen har ingen särskilt utpekad ansvarig för området och det finns inte heller någon specifik projektgrupp för dessa frågor i dagsläget....
Upphandlingsplan
Response by National Audit Office to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, Som svar på Er begäran om att få ta del av Riksrevisionens upphandlingsplan för 2022 vill vi meddela följande:   Riksrevisionen bedömer att...
Hej!   Riksrevisionens beskrivning av allmänna handlingar enligt 4 kap 2§ OSL bifogas.   Myndighetens arkivbeskrivning är ännu inte färdigstäl...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?