Kontoplaner
Response by Municipality of Kävlinge to Erik Gudmundson on .

Successful.

Hej!   Översänder kodplaner enligt förfrågan.   Mvh   Helle Benediktsson   [1]Linje   Helle Benediktsson Redovisningschef   T...
Hej!   Kommunarkivet i Kävlinge förvarar inte begärda handlingar.   Förhoppningsvis kan Nationell ArkivDatabas (NAD) vara till hjälp för att f...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Request sent to Municipality of Kävlinge by Märta Myrstener on .

Long overdue.

Till Kävlinge kommun, Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker. Med vänlig hälsning, M...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Municipality of Kävlinge to Mattias Axell on .

Partially successful.

Till Kävlinge kommun, Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten. Finns handlingen upprättad i något kal...
Upphandlingsplan
Follow up sent to Municipality of Kävlinge by PublicInsight on .

Long overdue.

Hej, Har ni fått min fråga? Annars kommer den här igen. Jag vill begära ut er upphandlingsplan, en upphandlingsplan är vanligtvis ett dokument med...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?