Hej Märta! Detta avtal har vi gemensamt inom Bibliotek Västra Skaraborg som är ett samarbete mellan biblioteken i Essunga, Grästorp, Götene, Skara, Va...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Municipality of Essunga to Christoph Andersson on .

Information not held.

Hej! De handlingar ni söker från Essunga kommun, polisrapporter, finns inte i vårt kommunala arkiv. Polismästarna under den perioden rapporterade in h...
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Eva-Lena Helge Egsonius ([e-postadress]) Your message couldn't be delivered because you don't...
Hej! Det som efterfrågas finns att läsa i det bifogade dokumentet. Den finns endast i pdf-format. Med vänlig hälsning Jeanette Seehase Nämndsekreter...
Hej! Essunga kommuns IT-strategi finns publicerad på vår webbplats här: https://essunga.se/download/18.4d092e01759507d751236b/1604589300947/IT-strateg...
Upphandlingsplan
Response by Municipality of Essunga to PublicInsight on .

Handled by postal mail.

Hej Elenor, Essunga kommun samverkar med fem andra kommuner och upphandlingsenheten är organiserad i Lidköpings kommun. Essungas kontaktpersoner i upph...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?