Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Luleå municipality to Mattias Axell on .

Awaiting classification.

Hej   Angående begäran nedan. Luleå kommuns beslutade strategiska plan och budget för 2022-2024 finns på nedanstående länk:   https://www.lulea.se...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Luleå municipality to Christoph Andersson on .

Awaiting classification.

Hej, Vi får hänvisa Riksarkivet i Härnösand där dessa polisrapporter förvaras sedan förstatligandet av polisen.     Med vänlig hälsning   U...
Upphandlingsavtal, arbetsbeskrivning med BDX.
Response by Luleå municipality to Jan Trohedsen on .

Waiting clarification.

God morgon Jan För att kunna gå vidare med er begäran behöver vi få lite mer info i vad det är du önskar få ta del av, Är det manuell snöröjning som...
God morgon Eric I de bifogade filerna finner ni det begärda avtalet. Önskar en fortsatt trevlig dag.   Mvh kommunstabens registratur Luleå kommun...
e-fakturor April-Juni 2019
Response by Luleå municipality to Alessandro on .

Successful.

Hej, Skickar begärd handling.   Hälsningar Registrator Kommunstaben Luleå kommun Ärende: KLF 2019/1046 From: Kommunstaben Allmän E-posta...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?