Hej, Översänder härmed avtal enligt önskemål.     Med vänlig hälsning Kungsbacka Kommun Förvaltningen Kultur & Fritid Besöksadress Stad...
Hej Christoph!   Tack för ditt meddelande med nummer 2022KC68535. Vi har skickat det vidare till vårt Kommunarkiv som tar hand om din fråga.  ...
Hej, här kommer kommunbudget 2022 för drift och investeringar med utdrag från vårt ekonomisystem, som svar på förfrågan. Vi hänvisar även till vår h...
Kontoplaner
Request sent to Kungsbacka municipality by Erik Gudmundson on .

Long overdue.

Till Kungsbacka kommun, Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplaner för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handling...
Uphandlingsplan Kungsbacka
Request sent to Kungsbacka municipality by PublicInsight on .

Long overdue.

Hej! Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen? Jag är tacksam om handlingarna kan sk...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?