National Institute of Economic Research

Finansdepartementet and Förvaltningsmyndighet , also called KONJ

2 requests
Upphandlingsplan
Request sent to National Institute of Economic Research by PublicInsight on .

Handled by postal mail.

Hej! Jag vill begära ut er upphandlingsplan, en upphandlingplan är vanligtvis ett dokument med planerade / önskade upphandlingar för en offentlig ver...
Hej, Översänder på begäran nedanstående handlingar. Vänliga hälsningar, Registrator Konjunkturinstitutet >>> Elenor Weijmar <[FOI #110 email]> 20...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?