Swedish Authority for Privacy Protection

A public authority, also called IMY

Swedish Authority for Privacy Protection (IMY) was earlier named Data Inspection Board.

4 requests
Ansvarig öppna data
Response by Swedish Authority for Privacy Protection to Axel Magnusson on .

Partially successful.

Hej! IMY har i nuläget ingen utsedd ansvarig person. 1. Det finns ingen sådan projektgrupp. 2. Kontaktuppgifter för frågor är 08-657 61 00, [IMY e-p...
Ansvarig inom öppna data
Response by Swedish Authority for Privacy Protection to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej! IMY har i nuläget ingen utsedd ansvarig person. 1. Det finns ingen sådan projektgrupp. 2. Kontaktuppgifter för frågor är 08-657 61 00, [IMY e-p...
Regioner som använder klamydia.se
Response by Swedish Authority for Privacy Protection to Nils Hult on .

Handled by postal mail.

Hej, Jag tolkar det som att du vill ta del av samtliga anmälningar om personuppgiftsincident som har kommit till oss de senaste 4 veckor från regioner...
Hej, Översänder önskade handlingar. Med vänlig hälsning, /Heléne von Rothstein, arkivarie -----Ursprungligt meddelande----- Från: Elenor Weijm...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?