Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Höganäs municipality to Märta Myrstener on .

Awaiting classification.

Hej Märta, Höganäs är en del av Bibliotek Familjen Helsingborg med gemensamt bibliotekssystem. Vi delar våra digitala tjänster och du kommer att få...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Höganäs municipality to Christoph Andersson on .

Information not held.

Hej! Tyvärr finns inga polisrapporter hos oss det som finns kvar efter att Polisen blev statlig är Polisens nämndsprotokoll . På Landsarkivet i Lund...
Kommunens gällande kontoplan 2022
Response by Höganäs municipality to Izabella on .

Successful.

Hej! Här är kontoplanen för Höganäs kommun 2022. Med vänlig hälsning Maria Bylund Ekonomichef Kommunledningskontoret HÖGANÄS KOMMUN TEL: 042...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Höganäs municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej Mattias! Höganäs kommuns budget för 2022 finns publicerad på kommunens hemsida, se länk [1]Ekonomirapporter – Höganäs kommun (hoganas.se) I ekono...
Upphandlingsplan
Response by Höganäs municipality to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, Tyvärr måste jag meddela att vi inte har någon plan av den typ du efterfrågar. Vi hoppas att vi kan utveckla upphandlingsverksamheten så att v...
Hej Elenor.   I Höganäs kommun har vi inget digitaliseringsstrategi policydokument. Vi har dock fölajnde policy, IT användarpolicy samt Policy för...
Hej.   Höganäs kommun har idag ingen framskriven IT/digitaliseringsstrategi. Dock är digitalisering ett stöd och en ingående naturlig del för ver...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?