Hej   Avtalet gällande E-böcker etc är ett avtal vi har med Adda som heter litteratur 2020, vi är anslutna till det så finns inget avtal upprättat...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Herrljunga municipality to Christoph Andersson on .

Information not held.

Hej, Utifrån vår förteckning så har vi inga rapporter här från den tiden. Med vänlig hälsning,  _______________________________  Markus Larsson Regis...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Herrljunga municipality to Matilda Härviden on .

Long overdue.

Hej, Jag har vidarebefordrat ditt mejl och hoppas att du får återkoppling snarast. Med vänlig hälsning,  _______________________________  Markus Lars...
Hej! Bifogar kalkylark för planerade utgifter, intäkter och investeringar. Med vänliga hälsningar Kaisa Lundqvist Ekonomichef Herrljunga och Vårgå...
Hej! Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun finns tillgänglig på hemsidan : [1]http://www.herrljunga.se/download/18.74f34ef16a050f339b467/15...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?