Hej Märta Här kommer avtalet från Skåne Nordost kommunerna.   Med vänlig hälsning Anette Mjöberg Bibliotekschef Kultur- och fritidsförvaltni...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Hässleholm municipality to Christoph Andersson on .

Information not held.

Hej!   De handlingar du söker finns inte bevarade hos Hässleholms kommunarkiv. Jag vet tyvärr inte om de kan finnas bevarade någon annanstans elle...
Kommunens gällande kontoplan 2022
Response by Hässleholm municipality to Izabella on .

Successful.

Hej Izabella, Bifogat finns vår kontoplan enligt nedan förfrågan. Med vänlig hälsning Daniel Klang Ekonom Kommunledningsförvaltningen Tfn/mobil: 0...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Hässleholm municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej Mattias! Hej! Strategisk plan med budget för Hässleholms kommun 2022-2024 fastställdes av kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 243. Dokumente...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?