Higher Education Expulsions Board

A public authority, also called HAN

2 requests
Antalet avskiljanden år 2021
Response by Higher Education Expulsions Board to Fille on .

Successful.

Hej! Högskolans avskiljandenämnd avgjorde under 2021 sex avskiljandeärenden. Uppgiften framgår av UKÄ:s årsredovisning, sidan 16 på länken nedan. UKÄ ä...
Översänder önskade handling, ursäkta dröjsmålet. Vänliga hälsningar Marie Norell Verksarkivarie/verksregistrator/Archivist Avdelningen för verksamhe...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?