Gällande kommunens kontoplan för 2022
Response by Hallsberg Municipality to Nicole Barsoum on .

Successful.

Hej Här kommer Hallsbergs kommuns kodplan för 2022. Hälsningar Yvonne Berglund Ekonomihandläggare, ekonomiavdelningen Direkt: 0582-68 51 26 Växel:...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Hallsberg Municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej! Mål och budget för Hallsbergs kommun 2022-2024 fastställdes av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 102. Dokument i PDF-format finns publicerat på Ha...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Hallsberg Municipality to Christoph Andersson on .

Awaiting classification.

Hej Christoph! Vi ser inte att vi har det ni efterfrågar arkiverat i Hallsbergs kommunarkiv. Med vänlig hälsning, Andreas Ek Arkivarie och teamledare...
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Response by Hallsberg Municipality to Elenor Weijmar on .

Partially successful.

Hej, Tack för att du kontaktar Hallsbergs kommun. Hallsbergs kommun har ingen IT-policy. Med vänlig hälsning ______________________________________...
This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?