Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Request sent to Håbo kommun by Mattias Axell on .

Delayed.

Till Håbo kommun, Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten. Finns handlingen upprättad i något kalkylar...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Request sent to Håbo kommun by Christoph Andersson on .

Delayed.

Till Håbo kommun, Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande....
Ramavtalsfakturor Luftbehandlingsarbeten
Response by Håbo kommun to Christer Hugosson on .

Delivery error

Hej! Räcker det med en sammanställning på alla fakturor i en excelfil? Med vänlig hälsning Marie Quick Fastighetsadministratör Håbo Kommun Central...
Digitaliseringsstrategi
Request sent to Håbo kommun by Reijo Silander on .

Long overdue.

Till Håbo kommun, Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy. Med vänlig hälsning, Reijo Siland...
Förteckning IT-system
Response by Håbo kommun to Elenor Weijmar on .

Successful.

Hej, Bifogar handlingar enligt begäran. Med vänlig hälsning Sara Widströmer Kommunsekreterare Håbo kommun Kommunstyrelsens förvaltning 746 80 Bålst...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?