Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Grums municipality to Märta Myrstener on .

Long overdue.

Hej. Det är bibliotek Värmland som har dessa avtal – gäller för alla 16 kommuner men vi har begärt in kopia så det är på gång. Med vänlig hälsning Ew...
Kommunens kontoplan för 2022
Follow up sent to Grums municipality by Albin Bohlin on .

Successful.

Till Katarina Karlsson, Tack så mycket! Med vänliga hälsningar, Albin Bohlin
Hej! Översänder efterfrågat material i bif fil samt länk till budgeten i sin helhet på vår hemsida https://www.grums.se/kommunpolitik/omgrumskommun/eko...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Request sent to Grums municipality by Christoph Andersson on .

Long overdue.

Till Grums kommun, Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande...
Upphandlingsplan
Follow up sent to Grums municipality by PublicInsight on .

Long overdue.

Hej, Har ni fått min fråga? Annars kommer den här igen. Jag vill begära ut er upphandlingsplan, en upphandlingsplan är vanligtvis ett dokument med...
Hej. Dokumentet finns att ladda ner från vår webbsida, https://www.grums.se/kommunpolitik/forfattningssamling.3189.html under Policys och riktlinjer /...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?