Hej! Ang ärende: RS 2022/1491 - Avtal om utlåningstjänst för digitala böcker - Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker Bifogar begärda handlingar...
Hej Christoph, Jag har skickat din begäran till Regionarkivet [e-postadress] Med vänlig hälsning Lena, registrator -----Ursprungligt meddelande----...
Kommunens kontoplan för 2022
Follow up sent to Gotland municipality by Albin Bohlin on .

Successful.

Till Annelie Thomsson, Tack så mycket! Med vänliga hälsningar, Albin Bohlin
Hejsan Digitaliseringsstrategi tillsammans med digital regional agenda för Gotland återfinns på Region Gotlands hemsida, länk: https://www.gotland.se/6...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?