Upphandlingsplan

Information not held.

Hej Forte har inget dokument Upphandlingsplan. Vi har en policy och en instruktion men som det är ju inte det ni efterfrågar. Mvh Anette Christiern...
Hej Maria Här kommer efterfrågade handlingar. Med vänliga hälsningar Anette Christiernin Registrator [FORTE e-postadress för begäran om allmän han...
Hej Elenor Här kommer komplettering. Fortes allmänna handlingar enl OSL finns beskrivna enligt nedan: Information till allmänheten om Fortes allmänn...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?