Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Fagersta municipality to Märta Myrstener on .

Partially successful.

Vi ligger inom ett kommungemensamt avtal som Region Västmanland står för. Vid frågor kring detta kontakta Karin Engström, Region Västmanland.    ...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Fagersta municipality to Christoph Andersson on .

Information not held.

Hej! Bifogat arkivförteckningar för de kommuner som 1944 blev Fagersta Stad, och som alltså var de som existerade under efterfrågad tidsperiod. Handli...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Fagersta municipality to Olivia Henriksson on .

Successful.

Tack för ditt meddelande som nu har inkommit till Norra Västmanlands ekonomiförvaltnings myndighetsbrevlåda. Vi läser inkommande e-post varje arbetsd...
Hej, Bifogat översänds en excelfil med budget för drift och investeringar. Med vänliga hälsningar Norra Västmanlands ekonomiförvaltning Norra Västma...
Upphandlingsplan
Response by Fagersta municipality to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, Någon sådan finns inte fastställd, vi utgår från arbetsmaterial i vår planering. Med vänliga hälsningar            Madelene Nyberg Källund | Upp...
Hej, Tack så mycket för informationen! Med vänliga hälsningar, Vincent

Only requests made using handlingar.se are shown. ?