Hej igen Märta,   Nu har jag lyckats lokalisera avtalet. Jag bifogar en kopia i detta mail.   Med vänlig hälsning   Per Andersson Bibliot...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Eslöv municipality to Christoph Andersson on .

Information not held.

Hej! Vi har inga handlingar från den kommunala polisen bevarade i kommunarkivet. Med vänlig hälsning Maria Beckman Kommunarkivarie Kommunledningsko...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Follow up sent to Eslöv municipality by Olivia Henriksson on .

Successful.

Till Frisell, Annika, Tack för det snabba svaret och informationen ni skickat. Med vänliga hälsningar, Olivia Henriksson
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Eslöv municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Svar nej. Offentligt budgetdokument finns på hemsidan. www.eslov.se/kommun-politik/kommunfakta/ekonomi/ekonomi-och-budget/ Tomas Nilsson Ekonomichef...
Upphandlingsplan
Response by Eslöv municipality to PublicInsight on .

Information not held.

Tack för ditt mejl. Eslövs kommun har för närvarande ingen fastställd upphandlingsplan, beslut om antagande av en kommunövergripande upphandlings- och...
Hej! Översänder Eslövs kommuns digitala strategi enligt önskemål. Vänliga hälsningar Helena Månsson Helena Månsson Digitaliseringsstrateg Kommunledn...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?