Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Emmaboda municipality to Christoph Andersson on .

Information not held.

Hej! Jag kan tyvärr inte se att vi har några kommunala polisrapporter från 1933-1941 i kommunarkivet i Emmaboda. Från de "gamla" kommunerna som sedan b...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Request sent to Emmaboda municipality by Märta Myrstener on .

Long overdue.

Till Emmaboda kommun, Jag skulle vilja ta del av det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker. Med vänlig hälsning, M...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Request sent to Emmaboda municipality by Ugo Arxet on .

Long overdue.

Till Emmaboda kommun, Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handling...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Emmaboda municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej Så här svarar ekonomichefen mig på din fråga: Vi har inget dokument att lämna ut mer än det som ligger på vår hemsida. Dvs det som är beslutat i K...
Upphandlingsplan
Response by Emmaboda municipality to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, Emmaboda kommun har ingen upphandlingsplan. Med vänliga hälsningar, Christoffer karlsson ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Christoff...
Hej, Emmaboda kommun har ingen digitaliseringsstrategi eller policy. Med vänliga hälsningar, Christoffer Karlsson ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤...
Hej, Det pågår framtagande av en sådan. Men den är ännu inte klar. Hälsningar Henrik ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Henrik Andersson IT-...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?