Crime-preventing Counsel

A public authority, also called BRÅ

2 requests
Ansvarig inom öppna data
Response by Crime-preventing Counsel to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej Axel, Se nedan för svar på frågorna i gult. Med vänlig hälsning Homan Sadat Ekonomichef Tillförordnad förvaltningschef 08-527 58 527 Mobil 0...
Hej, här kommer den eftersökta handlingen. För mer information kontakta [1][email address] Mvh Jonas Deroueche Arkivarie och informationssäkerhetsa...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?