Hej! Förlåt sent svar, här ovan kommer det avtal som Biblioteken i Bergs kommun har tillsammans med andra kommuner i RegionJH       Med vänl...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Berg's municipality to Christoph Andersson on .

Information not held.

Hej, Bergs kommunarkiv har inga handlingar rörande polisverksamhet. Var de kommunala polisrapporter som gäller de 9 landskommuner som fanns vid de eft...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Berg's municipality to Henrik Nilsson on .

Successful.

Hej Henrik. Här kommer efterfrågad info. Mvh Erika Löfgren Erika Löfgren Ekonomihandläggare Stabsavdelning Tel: 0687-161 67 Epost: [e-postadress] B...
Hej! Här kommer en länk till Bergs Kommuns budgetdokument. https://www.berg.se/download/18.5ede9f8c17f019bd422abbb/1645618976164/Budget%202022.pdf Mvh...
Upphandlingsplan
Response by Berg's municipality to PublicInsight on .

Handled by postal mail.

Vi har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart...
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Internal review request sent to Berg's municipality by Elenor Weijmar on .

Awaiting internal review.

Till Bergs kommun, Har ni fått min begäran? Med vänlig hälsning, Elenor
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Response by Berg's municipality to Vincent Vukovic on .

Information not held.

Översänder i bifogad fil Bergs kommuns bredbandsstrategi. Med vänliga hälsningar Ulla Thomasson Nämndsadministratör Stabsavdelning Tel: 0687-161 10...
Planer om byggnad av seniorboende
Response by Berg's municipality to Carin Hellberg on .

Successful.

Hej, Det som finns att redovisa idag är beslutet taget av Kommunstyrelsen att det ska byggas ett ”+65-boende” i Svenstavik, se bifogat dokument. Et...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?